Vastgesteld bedrag

De toegekende tegemoetkoming ging uit van een geschat subsidiebedrag op basis van de door de bedrijven verwachte omzet. Het geschat subsidiebedrag in de toekenning bepaalde het voorschot dat ondernemers ontvingen. Dat voorschot was zowel bij de TVL-regelingen als bij de NOW 80 procent van het toegekende subsidiebedrag. Na afloop van de subsidieperiode dient de werkelijke omzet te worden opgegeven en wordt vastgesteld of het bedrijf aanspraak kon maken op de tegemoetkoming, en zo ja wat de hoogte van de tegemoetkoming had moeten zijn.