Kredieten

Het gaat om de volgende kredietregelingen: COL en uitstel van aflossing en corona-overbruggingskredieten bij Qredits.