Impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

De coronacrisis heeft iedereen in meer of mindere mate beïnvloed. Uit veel onderzoek komt naar voren dat met name de jongeren en alleenstaande ouderen het mentaal zwaar hadden. Dit onderzoek laat zien hoe men zelf in de tweede helft van 2020 keek naar de coronaperiode en de veranderingen die corona(maatregelen) teweeg heeft gebracht op het gebied van de mentale gezondheid (eenzaamheid, somberheid, stress, angst), lichaamsbeweging en voeding, en rookgedrag, alcohol- en drugsgebruik. Ook de ontwikkeling van de mentale gezondheid, beweging en voeding, en middelengebruik voorafgaand en tijdens de coronacrisis wordt geschetst.

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl