Stedelijkheid

De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassegrenzen van 2 500, 1 500, 1 000 en 500 adressen per km².
De volgende klassen worden onderscheiden:

  • Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer, code 1)
  • Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500, code 2)
  • Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500, code 3)
  • Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000, code 4)
  • Niet stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500, code 5)