Middelbare school

School in het voortgezet onderwijs. Tot het voortgezet onderwijs behoren:
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), inclusief het Internationaal Baccalaureaat;
- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), inclusief de Engelse Stroom;
- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
- praktijkonderwijs.