Gemiddelde afstand

In de Nabijheidsstatistiek wordt de gemiddelde afstand over de weg berekend tussen woningen en voorzieningen zoals huisartsen, bibliotheken en scholen. Inmiddels zijn dergelijke berekeningen mogelijk voor zowel fietsroutes als autoroutes.
In de Nabijheidsstatistiek wordt alleen gekeken naar voorzieningen binnen Nederland, maar voor mensen die in de grensstreken wonen, kunnen voorzieningen buiten Nederland dichterbij zijn.