Bebouwde ruimte

Onder bebouwde ruimte vallen de volgende gebruiksfuncties:

  • woonterrein
  • terrein voor detailhandel en horeca
  • terrein voor openbare voorzieningen
  • terrein voor sociaal-culturele voorzieningen
  • bedrijventerrein
  • spoorterrein
  • hoofdweg.
  • vliegveld
  • glastuinbouw