Verhuizingen

In dit onderzoek is uitsluitend gekeken naar personen die zowel aan het begin als aan het eind van het jaar in de Basisregistratie Personen (BRP) stonden ingeschreven en deel uitmaakten van een particulier huishouden. Een verhuizing is geïdentificeerd als een persoon op 31 december op een ander adres woonde dan op 1 januari van dat jaar. Dit betekent dat per persoon slechts één verhuizing per kalenderjaar kan worden gemeten. Door alleen te kijken naar personen in particuliere huishoudens worden verhuizingen van en naar instellingen zoals zorginstellingen en asielzoekerscentra niet waargenomen. De in dit artikel gepresenteerde cijfers wijken daarom af van de cijfers over verhuisde personen op StatLine.