Opioïden

Opioïden, zeer sterke pijnstillers die bij hevige pijn gebruikt kunnen worden, vallen onder de basisverzekering. Omdat gegevens over verstrekkingen van medicijnen nog niet beschikbaar zijn over het jaar 2021 is hier gekeken naar het jaar 2020. Uiteraard is dan ook het vergelijk gemaakt met de over (hinder door) pijn gegeven antwoorden in de Gezondheidsenquête van 2020. De vragen over pijn hadden steeds betrekking op een periode van 4 weken, terwijl het bij de gegevens over medicijnverstrekkingen over verstrekkingen in het kalenderjaar 2020 ging. Het is niet bekend of het verstrekte medicijn en de gerapporteerde pijn te maken hebben met hetzelfde gezondheidsprobleem.