Convenant Weidegang

In 2012 is het Convenant Weidegang opgesteld om een nieuwe impuls aan weidegang te geven. Het doel is om koeien zoveel mogelijk weidegang te bieden en ten minste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden. De volgende activiteiten worden hiertoe uitgevoerd:

- uitbetaling van een hogere melkprijs voor weidemelk;
- herkenbaarheid van weidemelkproducten aan het weidemelklogo;
- ondersteuning van boeren die willen overstappen naar weidegang;
- opbouwen wetenschappelijke kennis en uitdragen (lectoraat)

Het convenant is sinds 2012 ondertekend door ruim 80 organisaties zoals organisaties van melkveehouders, zuivelondernemingen, organisaties voor natuurbehoud, banken, kennisinstellingen, provincies en veevoerleveranciers.

Link naar het Convenant Weidegang: convenant-weidegang.pdf (clm.nl)