Loonkostensubsidies

Subsidie op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen. Ook subsidies op de kosten van opleidingsprogramma's die door ondernemingen worden georganiseerd behoren hiertoe en de NOW-subsidie (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid). De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Met het geld kunnen zij hun werknemers blijven doorbetalen. Het doel van de NOW is zoveel mogelijk bedrijven en banen te behouden die geraakt worden door de coronacrisis.