Gewerkte uren

Het totale aantal uren feitelijk gewerkte tijd van werknemers. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, adv, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren daarentegen wél.