Biologische bestrijding

De toepassing van biologische bestrijding heeft diverse voordelen. Door de inzet van biologische bestrijders, zoals mijten, insecten, aaltjes, kan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verminderen, en daarmee de milieubelasting door deze middelen. In groenten als komkommers, tomaten en paprika's heeft de toepassing van biologische bestrijding bovendien het voordeel dat deze bestrijdingsmethode geen chemische residuen achterlaat. In tegenstelling tot bij chemische bestrijding treedt bij biologische bestrijding geen resistentie op, dus de bestrijders kunnen herhaald worden ingezet.