Kindercentrum

Formele opvang in een bij de gemeente geregistreerd kindercentrum in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). Tot Kindercentra behoren kinderdagverblijven, crèches en geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang.