Ooit gepest

De vraag is: “Bent u weleens gepest? Ook online pesten, bijv. via social media, telt mee.” Antwoordmogelijkheden: “Ja, in de afgelopen 12 maanden”, “Ja, langer geleden”, “Nee, nooit”.

Het cijfer voor “ooit gepest” heeft betrekking op de respondenten die op de vraag “Ja, in de afgelopen 12 maanden” of “Ja, langer geleden” hebben geantwoord.