(Reizigers)kilometers

Met alle kilometers in dit nieuwsbericht worden reizigerskilometers bedoeld. Eén reizigerskilometer komt overeen met een verplaatsing van een reiziger over een afstand van één kilometer. Voor de tweede grafiek van dit nieuwsbericht is gebruik gemaakt van reguliere reizigerskilometers. Deze zijn berekend exclusief serieverplaatsingen (verplaatsingen tussen 4 of meer achtereenvolgende werklocaties, die op een aparte wijze zijn uitgevraagd). Dit in tegenstelling tot de eerste en laatste grafiek waarvoor gebruik is gemaakt van de totale vervoersprestatie. De totale vervoersprestatie is het aantal reguliere reizigerskilometers plus de kilometers van serieverplaatsingen. Kilometers afgelegd met het vliegtuig of met zwaar vrachtverkeer zijn in het geheel niet meegenomen bij de reizigerskilometers.