Nederlandse herkomst

De groepen met een niet-Nederlandse herkomst voelden zich significant vaker gediscrimineerd dan de groep met Nederlandse herkomst, ook na correctie voor verschillen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en geloof.