Discriminatie

De vraagstelling waarmee de ervaren discriminatie in de Veiligheidsmonitor 2021 is gemeten, luidt:  “Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd gevoeld?” De antwoordmogelijkheden zijn:  “Ja”, “Nee”, “Geen antwoord”.