Oversterfte en verwachte sterfte

Het CBS spreekt van oversterfte wanneer het waargenomen aantal overledenen hoger is dan het verwachte aantal overledenen in dezelfde periode.
Op basis van de totale sterfte en de geschatte oversterfte zijn er drie golven van oversterfte tijdens de COVID-19-epidemie te herkennen:
• eerste golf: week 13 tot en met 18 van 2020 (eind maart–eind april 2020);
• tweede golf: week 39 van 2020 tot en met week 3 van 2021 (eind september 2020–januari 2021);
• derde golf: week 33 tot en met week 52 van 2021 (half augustus 2021–eind december 2021).

Oversterfte en COVID-19 sterfte

Cijfers over oversterfte en COVID-19 sterfte zijn gebaseerd op twee verschillende soorten data. De oversterfte is gebaseerd op gegevens over sterfte die het CBS dagelijks via de gemeenten ontvangt en wordt berekend door middel van schattingen van de verwachte sterfte. Informatie over COVID-19-sterfte wordt verkregen via doodsoorzaakverklaringen die het CBS later ontvangt, waarbij de onderliggende doodsoorzaak wordt geselecteerd voor de statistiek. De oversterfte kan daardoor niet 1-op-1 toegeschreven worden aan de COVID-19-sterfte door deze twee gegevens (oversterfte en COVID-19-sterfte) te vergelijken. Echter het tonen van beide gegevens schetst een beeld van de impact van de epidemie op de sterfte.