Inkomensgroep

Inkomensgroepen zijn bepaald op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen volgens het WoOn-onderzoek. Dit is het bruto-inkomen van alle leden van het huishouden, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Inkomsten en uitgaven in verband met het wonen zijn niet meegeteld. Het inkomen is dus exclusief ontvangen huurtoeslag, koopsubsidie en exclusief de betaalde hypotheekrente en het daarmee gepaard gaande belastingeffect. Het inkomen is vervolgens gecorrigeerd voor samenstelling en grootte van het huishouden. Op basis van dit gestandaardiseerde inkomen zijn huishoudens naar hoogte van het inkomen gerangschikt en ingedeeld in vijf groepen van gelijke omvang. De laagste inkomensgroep bevat de 20 procent huishoudens met het laagste inkomen (1e 20%-groep) en de hoogste inkomensgroep de 20 procent personen met het hoogste inkomen (5e 20%-groep).