Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op 1 juli 2012 zijn de gemeenten verplicht om inwoners met schulden te helpen. Binnen de wet hebben de gemeenten de ruimte om de schuldhulpverlening zelf in te richten en eisen te stellen aan de inwoner als deze om hulp vraagt.