Bossenstrategie

Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen. Bron: Afspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl