Indicatoren

Stapeling van brede welvaart: bij de analyse over stapeling van brede welvaart bij individuen is gekeken naar de indicatoren tevredenheid met het leven, inkomen, vermogen, ervaren gezondheid, arbeidsparticipatie, tevredenheid met de hoeveelheid vrije tijd, tevredenheid met de woning, vertrouwen in mensen en vertrouwen in instituties. Er is sprake van stapeling van ongunstig uitkomsten als een persoon op minimaal 3 indicatoren ongunstig scoort. Er is sprake van stapeling van gunstige uitkomsten als een persoon op minimaal 7 indicatoren gunstig scoort.