Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) konden werknemers in bedrijven met omzetverlies worden doorbetaald. Hierdoor werd het baanverlies beperkt.