Gemiddelde aanbodtijd

Het gemiddeld aantal maanden tussen het moment waarop een woning op internet is aangeboden en het peilmoment. Dit is de laatste dag van de betreffende maand.