Waarde eigen woning

De waarde van de woning in eigendom en in gebruik als hoofdverblijf, stand per 1 januari van het verslagjaar. De waarde eigen woning is gebaseerd op de WOZ-waarde.