Structurele onveiligheid

Zich herhalende of voortdurende onveilige en schadelijke gebeurtenissen en situaties.