Acute onveiligheid

Van acute onveiligheid is meestal sprake als er voldaan wordt aan twee criteria
- Is er iemand in direct fysiek gevaar en heeft direct bescherming nodig? Of is hier een vermoeden van?
- De inschatting is dat de komende dagen de situatie onveilig is. De vermoedelijke pleger heeft toegang tot slachtoffer, vuurwapenbezit, ontbreken van zicht op situatie door derden.