Agio

Agio op obligaties ontstaat doordat obligaties worden uitgegeven tegen een hogere uitgiftekoers dan de nominale waarde van de obligatie. Beleggers zijn bereid meer te betalen dan de nominale waarde omdat de couponrente op de obligatie hoger is dan de marktrente. Het omgekeerde geval waarbij beleggers minder willen betalen dan de nominale waarde omdat de couponrente op de obligatie lager is dan de marktrente, kan ook voorkomen.