Herkomst in de voormalige Sovjet-Unie

De Basisregistratie Personen (BRP) registreert van personen het geboorteland op het moment van geboorte. Sommige van deze landen bestaan niet meer. Dat geldt ook voor de voormalige Sovjet-Unie, dat in de jaren negentig in verschillende landen uiteen is gevallen. Voor personen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staan en die als geboorteland(ouders) de Sovjet-Unie hebben, is op basis van geboorteplaats afgeleid welke herkomst zij volgens de huidige landsgrenzen hebben. Voor ongeveer 95 procent van de personen met een herkomst in de (voormalige) Sovjet-Unie komt het geboorteland overeen met een actueel land of is de geboorteplaatsinformatie toereikend om ze aan een actueel land toe te kennen. De overige personen zijn naar rato aan de actuele landen toebedeeld.