CO2-prijs (emissie)

Binnen de EU moeten bedrijven voldoende rechten hebben om broeikasgassen zoals CO2 uit te mogen stoten. Vragers en aanbieders van deze emissierechten kopen en verkopen deze rechten op de markt (emissiehandel). Dit leidt tot een marktprijs om een broeikasgas te mogen uitstoten. Doordat elk jaar het totaal aantal rechten vermindert, wordt zo op een zo goedkoop mogelijke wijze de totale uitstoot van broeikasgassen verminderd.