Mensen met een chronische beperking en/of een langdurige psychische aandoening

Voor dit onderzoek zijn gegevens uit de Enquête beroepsbevolking en de Basisregistratie Onderwijs gebruikt. De cijfers over de chronische en/of langdurige psychische aandoeningen zijn gebaseerd op huisartsgegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Alleen mensen die in particuliere huishoudens wonen zijn in dit onderzoek meegenomen. Personen in bijvoorbeeld verpleeghuizen en in de gehandicaptenzorg staan in principe niet ingeschreven bij een huisarts. Zij ontvangen de zorg vanuit de instelling. Deze personen ontbreken dus over het algemeen in de Nivel Zorgregistraties. Mede hierom is gekozen het onderzoek te beperken tot particuliere huishoudens.

Ongeveer 10 procent van de Nederlanders is ingeschreven bij een huisarts die deelneemt aan de Nivel Zorgregistraties. Op bepaalde kenmerken kan het zijn dat deze populatie geen goede afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Hiervoor is gecorrigeerd met behulp van weegfactoren. De cijfers over de aantallen mensen met een beperking zijn van 31 december 2019, de overige cijfers in dit bericht zijn uit 2020.

Of er sprake is van een chronische en/of langdurige psychische aandoening wordt bepaald op basis van de ICPC (International Classification of Primary Care) diagnosecodes die in de Nivel Zorgregistraties staan geregistreerd. Nadat een chronische aandoening eenmaal is geregistreerd blijft deze altijd gelden. Het aantal geregistreerde aandoeningen is gepeild op 31 december 2019.