Aangiftebereidheid

De aangiftebereidheid is uitgedrukt in een percentage van het aantal door burgers ondervonden delicten waarvan ze naar eigen zeggen aangifte bij de politie hebben gedaan.