Instroom en uitstroom

De in- en uitstroomcijfers zijn exclusief bijstandsontvangers van de AOW-gerechtigde leeftijd. Doorgaans wordt een bijstandsuitkering beëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze uitstroom wordt niet meegeteld. Hierdoor is de verandering van het aantal bijstandsontvangers, het verschil tussen twee kwartaalstanden, niet precies gelijk aan het saldo van instroom en uitstroom.

In 2021 was de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden, net als in 2020.

Standcijfers zijn deels gebaseerd op ramingen en zijn daardoor eerder beschikbaar dan stroomcijfers, die volledig zijn gebaseerd op registraties.