Verschil in opkomst verkiezingen

Bijna alle uitspraken gaan over de figuren. Deze figuren testen alleen het effect van één enkel element op het verschil in opkomst tussen de Tweede Kamer en gemeenteraadsverkiezingen. De toevoeging van andere factoren zijn niet terug te lezen in de figuren en wordt gedaan in de modellen, te vinden in het artikel: 'Het verschil in opkomst tussen Tweede Kamerverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.'