Stembureaudata

Bij de analyse is gebruikgemaakt van openbare stembureaudata die zijn verzameld door de Kiesraad. De stembureaudata bevatten onder andere het aantal kiesgerechtigden en het aantal opgedaagde kiezers per stembureau. Aangezien stemmen anoniem gebeurt en dus onbekend is wie er precies is komen opdagen, zijn er CBS-buurtgegevens gekoppeld aan stembureaus om uitspraken te doen. In dit onderzoek zijn alle buurten meegenomen die zowel een stembureau hadden tijdens de Tweede Kamer als tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast zijn alleen de stembureaus meegenomen waarvan een postcode en aantal kiesgerechtigden bekend waren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld mobiele stembureaus, stations en ziekenhuizen over het algemeen niet meegenomen in de analyse.