Effecten TBT op voortplanting

Bij verschillende soorten weekdieren is aangetoond dat TBT 'imposex' veroorzaakt. Dat wil zeggen dat vrouwelijke dieren mannelijke geslachtsorganen ontwikkelen. Al in een pril stadium van de imposex zijn vrouwtjes niet meer aantrekkelijk voor de mannetjes. In het laatste stadium is paring niet meer mogelijk en kunnen eitjes niet meer worden afgezet en stagneert de voortplanting volledig (Ten Hallers-Tjabbes et al., 2003). Organotinverbindingen waaronder TBT beïnvloeden de werking van hormonen bij allerlei organismen: ongewervelden, maar ook gewervelde dieren en ook de mens. Het verschijnsel imposex is vooral goed waar te nemen bij weekdieren, en in het bijzonder bij de purperslak.