Zelfstandigen

Zelfstandigen zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten:

  • ­in een eigen praktijk of bedrijf (zelfstandig ondernemer), 
  • of als directeur-grootaandeelhouder (dga),
  • ­of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid),
  • of als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).

Wanneer de zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder geen personeel in dienst heeft, dan zijn zij zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Tot deze categorie behoren ook de overige zelfstandigen. Zelfstandig ondernemers en directeur-grootaandeelhouders met personeel zijn zelfstandigen met personeel (zmp’er). Meewerkende gezinsleden zijn zzp’er noch zmp’er. 

Starters in 2013 zijn personen die in 2013 inkomen hebben uit activiteiten als zelfstandige, maar in 2012 niet. De indeling van starters naar veranderlijke kenmerken als leeftijd, bedrijfssector e.d. gebeurt aan de hand van de score op deze kenmerken in het startjaar.