Methodeverschillen tussen CPI en gemiddelde prijzen

De prijsontwikkeling die in dit nieuwsbericht berekend wordt met behulp van de StatLinetabel Gemiddelde energietarieven voor consumenten wijkt licht af van de prijsontwikkeling in de consumentenprijsindex (CPI). Dit komt door kleine verschillen in de methode die gebruikt wordt. De prijsontwikkeling van energie in de CPI bevat ook stadsverwarming, terwijl dit nieuwsbericht alleen over elektriciteit en aardgas gaat. Daarnaast berekent de CPI de prijsontwikkeling van energie op basis van prijsindexen van verschillende contractvormen voor elektriciteit, aardgas en stadsverwarming. In dit nieuwsbericht rekent het CBS niet met indexen maar met gewogen gemiddelde prijzen. Het verschil tussen deze methoden is normaal gesproken erg klein, maar door de grote prijsstijging nu wel zichtbaar.