Schatting gebaseerd op tot nu toe ontvangen berichten

Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week.

De schatting voor de voorgaande week is gebaseerd op de aanname dat iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen is ontvangen (het precieze percentage wordt bepaald op basis van de ontvangen berichten in de tien weken voorafgaand aan de voorgaande week). Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in de voorgaande week kan hoger of lager uitvallen.