Verdeelsystematiek

De verdeelsystematiek van het provinciefonds houdt onder andere rekening met een 3 procent rendement over het vermogen behaald uit de verkoop van energiebedrijven, het geraamde dividend over 2016 uit netwerkbedrijven in referentiejaar 2011. Provincie Zeeland heeft zijn belang echter niet verkocht in Delta (voorheen PZEM) en daarom wordt voor de provincie Zeeland gebruikgemaakt van het geraamde dividend in peiljaar 2008. De provincie ontving in dat jaar bijna 29 miljoen euro aan dividend. De jaren daarna daalden de dividenduitkeringen van Delta tot nul in 2017. Dit heeft een groot nadelig effect op de baten van de provincie en hier wordt geen rekening gehouden in de verdeling van het provinciefonds. Nu is besloten dat de andere provincies het verlies van verminderde dividendinkomsten compenseren tot het nieuwe referentiejaar 2021.