Werkzame stof

De hoeveelheid (kilogram) werkzame stof wordt berekend aan de hand van het gehalte van de werkzame stof in het gewasbeschermingsmiddel dat bekend is voor de toelating. De formuleringshulpstoffen vallen buiten de statistiek. Als er geen ander gehalte beschikbaar is zijn de microbiologische middelen doorgerekend met het gehalte technisch van de stof. Dit geeft iets meer kg, maar maakt het gebruik van deze middelen beter zichtbaar in de uitkomsten.
Middelen die apart zijn toegevoegd bij een bespuiting voor een effectieve werking (toevoegingsstoffen) blijven buiten beschouwing. De methode die in het onderzoek in 2020 is gebruikt om de cijfers op te vragen bij de deelnemende bedrijven en te verwerken tot nationale cijfers is verder verbeterd ten opzichte van het onderzoek over 2016. De opgaven waren uitsluitend digitaal en directe levering vanuit een register was niet langer mogelijk.
Het onderzoek is uitgevoerd bij de land- en tuinbouwbedrijven die rapporteerden in een CBS-formulier en dat konden doen op basis van middelenregistraties. Dit betekent dat niet is onderzocht hoe groot het gebruik is geweest van middelen voor zaadontsmetting in bijvoorbeeld suikerbieten, of na-oogstbehandelingen van producten die bij afnemers plaatsvinden. Alleen de middelen gebruikt bij een bepaalde teelt zijn opgegeven.