Gemeentegrenzen

Voor zowel 2020 als 2021 is uitgegaan van de gemeentegrenzen per 1 januari 2021.