Niet-tarifaire maatregelen

Verboden of beperkingen, tolerantiegrenzen voor residuen en eisen met betrekking tot etikettering, marketing of verpakking.