Gemengd inkomen

Het gemengd inkomen bestaat voornamelijk uit het inkomen van zelfstandigen (ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid), oftewel de baten minus de lasten uit deze ondernemingen. We noemen dit gemengd inkomen omdat het zowel de kenmerken van winst als dat van loon in zich heeft. Het is namelijk de beloning voor het ondernemerschap, maar tevens voor de arbeid die de zelfstandige in de onderneming heeft gestopt. Ook valt onder het gemengd inkomen het inkomen uit verhuur van woningen en het inkomen dat verdiend wordt in de grijze en illegale economie.