Jongeren die druk van anderen ervaren

Bij het vaststellen van wie jongeren druk ervaren, zijn respondenten die aangeven nooit druk van anderen te ervaren opgeteld bij de groep die zegt geen druk te ervaren van de betreffende actor.