Welvaart

De financiële welvaart van een huishouden is gebaseerd op zowel het gestandaardiseerd inkomen als het vermogen. Na rangschikking op basis van het inkomen en vermogen is de financiële welvaart van een huishouden bepaald uit de som van het cumulatieve aandeel in het totale inkomen en het cumulatieve aandeel in het totale vermogen. Op grond van de optelling zijn de huishoudens vervolgens gerangschikt van laag naar hoog en in vijf groepen van gelijke omvang verdeeld (kwintielen). Het eerste kwintiel bevat dan de 20 procent huishoudens met de laagste financiële welvaart, het vijfde kwintiel bevat de 20 procent huishoudens met de hoogste financiële welvaart.