Openbaar Ministerie (OM)

Overheidsorgaan met als taken: wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen uit te voeren en de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft.
Het Openbaar Ministerie bepaalt of een strafbaar feit wordt voorgelegd aan een rechter, of door het Openbaar Ministerie zelf wordt afgedaan met een transactie (voldoen aan bepaalde voorwaarden om strafvervolging te voorkomen), of een sepot (op beleidsmatige of technische gronden afzien van vervolging).