Hoofdstraffen

Een rechter kan verschillende soorten hoofdstraffen opleggen.

Gevangenisstraffen (incl. jeugddetentie): Het aantal gevangenisstraffen en jeugddetenties dat door de rechter is opgelegd. De hoofdstraf jeugddetentie is een straf voor minderjarige veroordeelden. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen maximaal een straf van 12 maanden in een justitiële jeugdinrichting opgelegd krijgen. Bij jongeren van 16 jaar of ouder is de straf maximaal 24 maanden.

Geldboetes: Het aantal betalingen van een geldsom dat door de rechter is opgelegd.

Taakstraffen: Het aantal taakstraffen dat door de rechter is opgelegd. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf of beide.

Overige hoofdstraffen: Het aantal overige hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd. Hieronder vallen de hoofdstraffen hechtenis en militaire detentie. Vanwege de lage aantallen is dit niet in de tweede figuur opgenomen.