Verstedelijking

De stedelijkheid is een maat voor de concentratie van menselijke activiteiten (zoals wonen en werken) en gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (OAD). Voor de berekening van de gemiddelde OAD wordt eerst voor ieder adres de OAD vastgesteld. Dat is het aantal adressen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel. De OAD wordt uitgedrukt in adressen per km². Daarna is het gemiddelde berekend van de OAD van alle afzonderlijke adressen binnen de buurt. Dit betreft de stedelijkheid van de buurt in 2021.
Voor de berekening per gemeente (of bijvoorbeeld provincie) van het aantal objecten naar stedelijkheid zijn per categorie van de stedelijkheid het aantal objecten in de betreffende gemeente samengeteld. Vijf stedelijkheidsklassen worden onderscheiden:
- zeer sterk stedelijk: gemiddelde OAD van 2 500 of meer adressen per km2
- sterk stedelijk: gemiddelde OAD van 1 500 tot 2 500 adressen per km2
- matig stedelijk: gemiddelde OAD van 1 000 tot 1 500 adressen per km2;
- weinig stedelijk: gemiddelde OAD van 500 tot 1 000 adressen per km2;
- niet stedelijk: gemiddelde OAD van minder dan 500 adressen per km2.